MyShowroom

Modeindustrin = klimatbov

Modeindustrin kan stå för så mycket som tio procent* av de globala utsläppen av växthusgaser. Som jämförelse står flyget för cirka 2-3 procent. Klädproduktionen skapar årligen uppemot 92 miljoner ton avfall och förbrukar 79 miljarder kubikmeter vatten.  Modeindustrin är därmed en av den mest förorenande branscherna. Men trots att vi konsumenter vid det här laget …

Modeindustrin = klimatbov Läs mer »