fbpx
Hitta din stil. Planera färdiga looks. Skapa en hållbar spännande långsiktig kreativ unik rolig garderob.

Mode, kläder & klimatpåverkan

Spelar det någon roll för klimatet om jag shoppar fler eller färre nya plagg? Det är väl politiker, regeringar, lagstiftare och storbolag som har ansvaret att åtgärda klimatförändringarna och Co2-utsläppen? Kan min personliga konsumtion påverka i det stora hela?

Sommaren 2023 hade den högsta medeltemperaturen som uppmätts, och oktober var den varmaste någonsin. FN prognostiserar att klimatmålen om max 1,5 graders höjning till 2030 inte kommer att uppnås. Enligt SCB kommer Sverige missa flera av de stora klimat- och miljömålen med nuvarande styrmedel och åtgärder.

Det är inte någon rolig läsning. Men klimatsiffrorna känns långt ifrån våra liv och vardagslunk, vilket gör det enkelt att skjuta åt sidan. Visst märker vi även här i norr att det blir ett varmare klimat med fler oväder, kortare vintrar och snöbrist. Men de otäcka siffrorna och möjliga hoten mot vår existens – i förhållande till vårt dagliga liv – är svåra att förhålla sig till. 

Din lilla bäck har påverkan

Kan det verkligen göra någon skillnad vi undviker att shoppa nya kläder, slutar äta rött kött, sparar miljövänligt och minskar flygresorna?
Svaret är enkelt – ja det gör skillnad!

Vi är alla en viktig faktor för att minska utsläppen av växthusgaserna. Alla bäckar små är bättre än inga bäckar alls. Dessutom påverkar och inspirerar vi varandra, vilket kan bidra till ännu fler bäckar. Många bäckar blir en väldig massa vatten, älvar och hav. 

Vi startade MyShowroom för att inspirera, peppa och utforska kring en hållbarare modekonsumtion. Så att vi tillsammans kan lära, tipsa, peppa och förändra.

Hårda fakta kring din klimatpåverkan

8 ton koldioxidekvivalenter per person/år är vår klimatpåverkan i Sverige idag.

1 ton ton koldioxidekvivalenter per person/år är det som krävs för att nå Parisavtalet med max 1,5 graders temperaturökning.

5 av dessa 8 ton är kopplade till vår konsumtion och sådant vi kan påverka,
t ex uppvärmning av boende, resor, vårt sparande, mat & kläder. Övriga 3 ton är infrastruktur, byggande, kommunal konsumtion etc. Vi har alltså 5 ton att jobba med! Bryter vi ned dessa ton i kilon och ser över den egna klimatpåverkan blir det mer greppbart. Ju fler bra beslut, desto fler kilon som kan bli till ton!

Så här många kg koldioxidekvivalenter väger dina nya plagg

En ny t-shirt 5 kg 

Ett par nya jeans 15 kg 

En ny bommulsskjorta 7 kg

En ny klänning 12 kg 

Nya sneakers 10 – 15 kg

En ny syntetläderjacka 25 kg

Kläder & textil

Produktion av textilier och kläder orsakar stora utsläpp. Globalt handlar det om ca 10% av de totala CO2-utsläppen. Klädproduktion orsakar även betydande miljöpåverkan genom användning av mängder råvaror, kemikalier och vatten samt utsläpp till mark och vatten vid odling av till exempel bomull.

En superpositiv fakta är att fördubblad livslängd av textila produkter kan minska klimatpåverkan med nästan hälften. Genom att använda ett plagg dubbelt så många gånger istället för att köpa gör stor skillnad! 

I snitt konsumerar vi i Sverige över 15 kilo textil per och år. Sedan år 2000 har konsumtionen ökat med 4,5 kilo. Och den fortsätter att öka i rasande tempo.

Den ökade klädkonsumtionen kommer till stor del från fast fashion – dvs billiga plagg i stora volymer baserade på snabbt skiftande trender. För att kunna producera så billigt som möjligt går det åt både råvaror och arbetskraft till så låga kostnader som möjligt.

De faktiska miljökostnaderna för fast fashion är inte inkluderade i priset du betalar i butiken – det är köp, slit och släng. Spiralen med låga produktionskostnader, billiga priser och hög konsumtion gör att incitamenten att återanvända och återvinna är låga.

Summa summarum – det pågår ett enormt resursslöseri som är extremt dåligt ur ett klimatperspektiv. Men att tänka på detta när man klickar runt på webbshoppar eller ser något snyggt på instagram – ja det är inte det enklaste. Men med mer kött-på-benen, kunskap och att vi får upp frågan kan vi fatta klokare beslut framåt.

Och förutom att fatta bättre beslut själv kan vi inspirera varandra och jobba på våra 5 ton.

Läs mer om kläders miljöpåverkan

https://www.copernicus.eu/sv/node/33459

https://www.scb.se/pressmeddelande/sverige-pa-vag-att-missa-klimat–och-miljomal/

https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20201208STO93327/textilproduktionens-och-textilavfallets-inverkan-pa-miljon

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/textil/
: Mode, kläder & klimatpåverkan
Dela det här inlägget
Bloggen

Bli ett ace på hållbart mode tillsammans med oss! I vår blogg kammar vi nätet och forskningen tillsammans med några av de skarpaste hjärnorna inom hållbarhet.