Modeindustrin kan stå för så mycket som tio procent* av de globala utsläppen av växthusgaser. Som jämförelse står flyget för cirka 2-3 procent. Klädproduktionen skapar årligen uppemot 92 miljoner ton avfall och förbrukar 79 miljarder kubikmeter vatten.  Modeindustrin är därmed en av den mest förorenande branscherna. Men trots att vi konsumenter vid det här laget är fullt medvetna om detta så fortsätter vi att bidra genom köpa ”fast fashion” / snabbmode som bygger på billig produktion och kortlivad användning av plaggen.

Det här är något MyShowroom vill ändra på – om varje tillverkat plagg kan användas fler gånger – kan stora positiva klimatvinster göras. Redan idag köps- och säljs en väldig massa modeplagg second-hand, vilket är jättebra. Men hur kan ännu fler konsumenter använda ännu fler plagg mer? Skulle vi få till detta kan vi få till enorma utsläppsbesparingar. 

Våra utgångspunkter:

Vi vill känna oss fina – mode & kläder är en stor del av vår identitet och hur vi uttrycker vår personlighet.

Vi vill ha det snabbt och enkelt – begränsad tid, många val och ständigt nya intryck/inspiration.

Vi vill använda smart teknik, ta vara på kunskap & insikter och göra smarta val/beslut.

Genom en digital garderob där varje plagg har en ”tvilling” kan en hel del ”besvär” undvikas och att sälja, köpa, byta, låna och hyra ut samt få och ge inspiration kan förenklas. Därför gör vi just nu ett arbete att utveckla en ny tjänst – MyShowroom – där användarna på ett smidigt sätt ska kunna digitalisera sina garderober. Vill du hänga med på resan?