Skapa ett eget Myshowroom.se konto på bara några sekunder


Fält markerade med * är obligatoriska.

(Måste bestå av minst 4 tecken, endast bokstäver och siffror.)

Vi skickar ditt registreringsmail till denna adress. (Kontrollera att rätt e-postadressen är angiven innan du fortsätter.)
Användarvillkor på Myshowroom.se

Välkommen till Myshowroom.se. Myshowroom tillhandahåller bloggar som vänder sig till dig som tycker om att skriva om det som rör dig och ditt liv. Villkoren på Myshowroom är utformade på så sätt att det ska vara enkelt för dig som bloggar på/eller besöker Myshowroom.se att ta del av våra regler som gäller på Myshowroom.se.

Medlemskap
1. Som användare på Myshowroom har du rätt till en underdomän för ett bloggkonto. Det är förbjudet att använda sig utav någon annans bloggkonto eller användaruppgifter. Som användare och ägare av ett bloggkonto ansvarar du själv för att ingen obehörig ska kunna komma åt lösenordet till ditt bloggkonto. Du här rätt till utrymme på servern och tillgång till bloggverktyg hos Myshowroom.

2. Bloggkontot får endast användas i syftet att uppdatera och underhålla en aktiv blogg. Det är t.ex. inte tillåtet att använda bloggkontot endast som lagringsplats för bilder. För eventuell annan användning krävs ett godkännande av Myshowroom.se.

3. Genom att skapa ett användarkonto på Myshowroom.se godkänner du dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”).

Ansvar för publicerat material, inlägg och kommentarer

1. En användare ansvarar själv för inlägg som publiceras på sin blogg. Användaren ansvarar också för innehållet i kommentarerna som lämnas i användarens blogg. Allt som skrivs i en användares blogg, både inlägg och kommentarer, anses som publicerat material och på så sätt är användaren även skyldig att ta bort olämpligt material från sin blogg.

2. Publicerat Material skall i övrigt vara vara fritt från inlägg som är stötande, kränkande, hotfulla, våldsammma eller av obscen natur. Du som blogginnehavare ansvarar själv över vilket publicerat material som syns i din blogg.

3. Myshowroom.se förhandsgranskar inte publicerat material och ansvarar inte för innehållet i användares blogg. Myshowroom ansvarar endast för de annonser som är aktiverade av Myshowroom.se i användares blogg.

4. Användares publicerade material får inte: - Hota, kränka eller förtala andra personer eller utgöra intrång i andra människors privatliv - Uppmana till eller utgöra brottslig handling - Utgöra olaga våldsskildring, pornografi eller hets mot folkgrupp - Innebära spridning av datavirus, skadliga koder eller s.k. spam - Innehålla förfrågningar om eller distribution av piratkopior, försäljning av stöldgods, erbjudanden eller gåvor för sexuella tjänster - Strida mot tystnadsplikt, eller - Strida mot upphovsrättsliga regler

5. En användares kommentarer i annan användares blogg på Myshowroom.se ska vara vara fritt från innehåll som är stötande, kränkande, hotfullt, våldsamt eller av obscen natur.

6. Bloggkonton på Myshowroom ska vara på svenska, engelska eller något av de nordiska språken om inget annat är överenskommet med Myshowroom.se.

7. Myshowroom.se har rätt att i efterhand granska allt material, och har rätt att i efterhand ta bort inlägg och kommentarer som strider mot Användarvillkoren.

8. Om publicerat material i en användares blogg skulle leda till att skadeståndskyldighet gentemot tredje person på grund av sitt innehåll är han eller hon skyldig att hålla Myshowroom.se och samarbetspartners till Myshowroom.se skadeslösa.

9. Myshowroom.se tar inte ansvar för konflikter mellan användare på Myshowroom eller mellan användare på Myshowroom och utomstående person.

10. Om mer information om våra användarvillkor behövs ska ett mail skickas till hej@loppi.se.

11. Myshowroom.se förbehåller sig rätten att ta bort användare som inte följer användarvillkoren ovan.

12. Sekretess – Vid ett skapande av ett konto på Myshowroom.se behandlas dina samtliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen ( pul ). Vi använder oss av dina uppgifter för att kunna föra en egen statistik på vilka det är som skapar konto hos oss samt var i landet ni befinner er. Vi säljer inte och hyr inte ut våra medlemsregistreringar till andra företag

13. Dessa användarvillkor gäller till dess de ändras eller ersätts. Därefter gäller automatiskt de nya villkoren, vilka återfinns publicerade på Myshowroom.se under "Användarvillkor". Det åligger Användarna att regelbundet hålla sig informerade om de villkor och instruktioner som meddelas på Myshowroom.se.

Jag godkänner användarvillkoren *


Webbplatsen du letar efter, https://rebeccalowgren.myshowroom.se/, existerar inte, men du kan skapa den nu!

stats