Cornela Smrecki om att leva med add/bipolär eller borderline

cornelia-smrecki-myshowroom-515x340

"Alltid något fel, blir aldrig frisk. Nya läkemdel, högre doser och mår skit. Att leva med ADD är jobbigt som det är men även att jag ska göra en utredning för borderline och bipolär för min läkare tycker att det riktar åt det hållet. Jag med, jag har en känsla att det är något mer än ADD."

Cornelia Smrecki delar med sig i bloggen kring känslorna att känna sig svag och inte veta vad hon ska göra med sitt liv. Sökandet efter svar på frågorna kring om hon har borderline eller är biopolär. I sitt inlägg skirver hon:

"Jag är diagnoserad som depremerad vilket kan leda till bipolär i framtiden om allt startar med en depression. Mitt liv är i skov nästan hela tiden, imorgon kan jag hata mitt liv, idag kan jag älska mitt liv. När jag älskar mitt liv vill jag ge bort så mycket, jag vill göra andra glada för att jag kan vara så onormalt glad. Sen nästa dag, vill jag vara ensam, vill inte prata med någon.. jag stänger in mig och hatar livet."

Läs hela inlägget här i hennes blogg: Att leva med add/bipolär eller borderline ››

Tyck till! 6 nya ämnen narkotikaklassas!

6 nya ämnen narkotikaklassas

Foto: Shutterstock*

Regeringen har på förslag av Folkhälsomyndigheten beslutat att sex nya ämnen blir narkotika från den 8 april. Har du någon gång kommit i kontakt med narkotika? Hur ser din bild av narkotikaanvändande ut idag? Tyck till här!

  • MDAI är ett ämne som strukturellt liknar ecstasy
  • 3,4-DMMC och 4-EMC tillhör gruppen katinoner
  • Flubromazepam, diklazepam och pyrazolam är bensodiazepiner

Information från expertnätverk och Internet visar att användning av ämnena ökar. Inget av ämnena används för medicinska ändamål och tas därför in i Läkemedelsverkets förteckning I över narkotika (se LVFS 2014:2).

Från den 8 april krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att till eller från Sverige föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

TYCK TILL!
Vad tycker du om den nya lagen? Har du någon gång kommit i kontakt med narkotika? Hur ser din bild av narkotikaanvändande ut idag? Tyck till här!

Fotnot: Bilden har inget med de narkotika klassade ämnena att göra.
Källa: Folkhälsomyndigheten