Tyck till! 6 nya ämnen narkotikaklassas!

6 nya ämnen narkotikaklassas

Foto: Shutterstock*

Regeringen har på förslag av Folkhälsomyndigheten beslutat att sex nya ämnen blir narkotika från den 8 april. Har du någon gång kommit i kontakt med narkotika? Hur ser din bild av narkotikaanvändande ut idag? Tyck till här!

  • MDAI är ett ämne som strukturellt liknar ecstasy
  • 3,4-DMMC och 4-EMC tillhör gruppen katinoner
  • Flubromazepam, diklazepam och pyrazolam är bensodiazepiner

Information från expertnätverk och Internet visar att användning av ämnena ökar. Inget av ämnena används för medicinska ändamål och tas därför in i Läkemedelsverkets förteckning I över narkotika (se LVFS 2014:2).

Från den 8 april krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att till eller från Sverige föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

TYCK TILL!
Vad tycker du om den nya lagen? Har du någon gång kommit i kontakt med narkotika? Hur ser din bild av narkotikaanvändande ut idag? Tyck till här!

Fotnot: Bilden har inget med de narkotika klassade ämnena att göra.
Källa: Folkhälsomyndigheten